In de wintermaanden verplaatsen onze activiteiten zich deels naar binnen: het sorteren van pootaardappelen. Dit uitgangsmateriaal van de aardappelteelt telen wij hoofdzakelijk voor handelshuis HZPC, dat het pootgoed mondiaal afzet. Onze laatste exportpartijen gingen vooral naar Spanje en Frankrijk. Eerder zijn al partijen naar landen als Syrië en Israël uitgeleverd.

Op ons bedrijf in Wilhelminadorp zijn twee loodsen compleet ingericht voor de pootgoedverwerking. Op de Bijlsma sorteerlijn sorteren en lezen we momenteel 10 tot 12 ton pootaardappelen van het ras Victoria per uur. Dit is klasse SE.

Het groeiseizoen was erg goed en we zijn tevreden over de netto opbrengsten. Ook de kwaliteit is goed, hierdoor is de sorteercapaciteit hoog. De leeskamer bepaalt nu de maximale capaciteit per uur. De pootaardappelen worden tot in vijf verschillende maten gesorteerd door de sorteerlijn. De gesorteerde aardappelen gaan via bunkers de leeskamer in, waarna ze in kisten belanden. Deze gaan de koelcel in zodat de poters in rust blijven. Voor levering kunnen we het pootgoed in zakken of bigbags afvullen op onze opzaklijn.

Ondertussen voeren we het laatste landwerk uit: suikerbieten rooien en het laatste zaaiwerk. Doordat dit najaar erg weinig neerslag viel, zijn we perfect bij met het landwerk. Veel percelen liggen geploegd op wintervoor en we zijn eerder dan ooit gereed met de inzaai van wintergranen.