Na het oogsten van de laatste suikerbieten en zaaien van de laatste percelen wintertarwe, verplaatsen de werkzaamheden op ons akkerbouwbedrijf zich naar binnen. Naast het sorteren en afleveren van (poot)aardappelen is er in de winter tijd voor broodnodig onderhoud aan mens en machine.

Na een druk en hectisch oogstseizoen is er nu ruimte voor opleiding en cursussen voor onze medewerkers. Ons machinepark wordt met een grondige schoonmaak- en onderhoudsbeurt weer gereedgemaakt voor seizoen 2019.

Daarnaast leveren we deze maanden veel consumptie- en pootaardappelen af. Het pootgoed sorteren we deze winter in onze nieuwe aardappelloods, waar de sorteerinstallatie dit najaar opnieuw in opgebouwd is.