In de drukke oogsttijd begin oktober bracht gedeputeerde van de provincie Zeeland een werkbezoek aan ons bedrijf. Tijdens dit bezoek is gesproken over de actualiteiten in de akkerbouwsector, zoals duurzame landbouw, schaalvergroting en het toekomstperspectief van de akkerbouwsector in het algemeen. Aandachtspunten in de politiek zijn onder meer de relatie tussen de infrastructuur en landbouwmechanisatie, duurzame energie en de functie van de provincie in de agribusiness. Een rondgang op het bedrijf mocht natuurlijk niet ontbreken, want er was genoeg te zien: volop oogstwerk in de aardappelen en uien, en de eerste werkzaamheden voor aankomend groeiseizoen in de vorm van ploegen en de inzaai van wintertarwe en wintergerst.