Dinsdag 5 juli brachten bestuurders van de provincie Zeeland en de gemeente Goes een werkbezoek aan de Wilhelminapolder.

Met de commissaris van de Koning dhr. Polman, gedeputeerden dhr. de Bat, de Reu en van der Maas, wethouder mw. Meeuwisse en gemeentesecretaris dhr. Schild hebben wij gesproken over diverse actuele ontwikkelingen in de landbouw, zoals globale en regionale trends, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, de omgang met innovaties en ketenpartners en meer. Ook kregen de bezoekers een inkijkje op ons bedrijf en in onze visie en strategie.

2016-07-05 15.19.58 Cmmt9KGXEAA1Fsw