Woensdag 22 mei hadden we een groep Britse akkerbouwers te gast in de Wilhelminapolder. Bij dit werkbezoek hebben we ons bedrijf laten zien en informatie uitgewisseld over vele thema’s, zoals het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, duurzaamheid, mechanisatie, kosten, personeel, veredeling en de toekomst van de akkerbouw.