Na een lange regenachtige periode is het nu volop voorjaar in de Wilhelminapolder. Dat betekent dat de landwerkzaamheden van start zijn gegaan.

De wintergranen wintertarwe en wintergerst gaan nu volop aan de groei. Daarbij kan het gewas de nodige voedingsstoffen gebruiken, die we nu geven in de vorm van kunstmest.

Tweedejaars plantuien zijn het eerste nieuwe gewas dat dit jaar de grond in gaat. De grondwerking en vervolgens direct planten op de in het najaar geploegde klei loopt nu erg mooi.

 

C69U3dBWkAEUQuz

C69U3c5XAAAJDXo

C69U3asXAAAgg3W

C68y451WcAgS2Ur

C68y45-WYAElxzK