De voorbije weken is het land mooi opgedroogd en hebben we goede vorderingen kunnen maken met het voorjaarswerk. Zeker de wat lichtere gronden waren goed geschikt om te bewerken.

Zaaibedbereiding

Dagelijks zijn we met meerdere combinaties bezig met zaaibedbereiding. Hiermee maken we een zaai- of plantbed op de in het najaar geploegde grond. De structuur van de grond is goed, we zijn tevreden met het resultaat.

Aardappelen poten

Hiernaast zijn we weer gestart met het poten van aardappelen. In totaal poten we met twee combinaties op ruim 230 hectare poot- en consumptieaardappelen.

Suikerbieten, uien en zomergraan

Ook met de andere gewassen vordert het werk goed. Alle plantuien en zaaiuien zijn aan de grond toevertrouwd. Alle zomertarwe, die we telen voor de zaaizaadvermeerdering, zit ook reeds in de grond. Deze week zijn we gestart met het zaaien van suikerbieten.