In de 2e helft van juli is de oogst volop los in de Wilhelminapolder. Na een vlotte wintergerstoogst in het begin van juli, is nu ook de wintertarwe oogstrijp. De opbrengst en kwaliteit van het graan zien er goed uit. Zodra het graan van het land is verzorgen we de bodem, middels het aanvoeren van organische mest, inzaaien van een groenbemester en aanbrengen van drainage.