De Nederlandse akkerbouw wordt gekenmerkt door strakke percelen met uniforme gewassen. Dat betekent echter niet dat er weinig biodiversiteit te vinden is: de landbouwpercelen barsten van het leven. Onze medewerkers komen bij de landwerkzaamheden dan ook allerlei diersoorten tegen.

De agrarische sector werkt in en met de natuur, waar allerlei planten, dieren en processen aanwezig zijn die een positief effect hebben op onze landbouwproductie. Denk bijvoorbeeld aan het bestuiven van gewassen door bijen en hommels, het verbeteren van de bodemstructuur door de activiteiten van regenwormen of allerlei micro-organismen die de bodemgezondheid verbeteren. Ook de beheersing van ziekten en plagen door natuurlijke vijanden valt hieronder.