De afgelopen weken hebben we vele hectares wintertarwe geoogst. In deze video ziet u een impressie van de graanoogst: van het dorsen op het veld, transport van het graan naar ons bedrijf en het lossen in onze graanopslag.