Binnen het project Groene Groei werken wij samen met vier andere grote aardappeltelers sinds 2017 samen aan een verduurzaming van de teelt van aardappelen. We willen laten zien dat bedrijfsgrootte en duurzaamheid elkaar niet uit hoeven te sluiten. Met behulp van nieuwe innovaties en precisielandbouw zoeken we samen naar een toekomstbestendige teelt.

Groene Groei is een POP3-traject, gefinancierd door de provincie Zuid-Holland. De deelnemende bedrijven zijn Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder, NoviFarm, Thes Agro, Franzen Landbouw en Van den Borne Aardappelen. In hun zoektocht naar verduurzaming worden zij ondersteund door Ethical Growth Strategies en CLM Onderzoek en Advies. Onderdelen van het project zijn onder meer het opstellen van een gezamenlijke duurzaamheidsagenda en een teeltproef met verschillende typen bemesting.

Bekijk de video over dit project: