De meteorologische lente is begonnen, tijd voor een tussenstand van het voorjaarwerk op ons akkerbouwbedrijf. Zoals we eerder berichtten was het de tweede week van maart een grote drukte op ons bedrijf, al onze tractoren waren op het land aan het werk. Door het uitblijven van vorst en neerslag waren er extra bewerkingen nodig om een goed zaaibed te creëren. Inmiddels hebben we wat regen gehad, dit was zeer welkom voor de grond en voor de reeds ingezaaide gewassen.

land klaarleggen

De tussenstand

Inmiddels hebben we 40 hectare aardappelen gepoot. Momenteel is een splinternieuwe pootcombinatie voor ons in aanbouw, hierover volgende week meer. We hebben alle ruim 100 hectare zomertarwe ingezaaid. Ook zijn inmiddels 45 hectare uien gezaaid en 8 hectare uien geplant. Van de suikerbieten is ruim 100 hectare gezaaid, voor de chicorei hebben we een vals zaaibed gemaakt.

De komende weken gaan we verder met het zaaien van suikerbieten en poten van aardappelen. Ondertussen gaan ook het kunstmest strooien en de onkruidbestrijding door.

Copy of IMG_7398 Copy of IMG_7436