Na weken met hoge temperaturen en voldoende neerslag zijn de gewassen flink doorgegroeid. Tijd voor een tussenstand.

Graan

De wintertarwe en zomertarwe hebben de groei flink te pakken en staan er goed bij. De vroeg gezaaide percelen wintertarwe staan al in de aar. Ook de zomertarwe, die dit voorjaar werd ingezaaid, staat naar tevredenheid. We passen gewasbescherming toe om het graan naar de afrijping toe gezond te houden, zodat we een goede opbrengst kunnen oogsten. Ook hebben het we het onkruid onder controle.

Suikerbieten

De suikerbieten groeien nu hard door. Dit voorjaar hadden we veel werk aan de zaaibedbereiding. Door de zachte en natte winter was de structuur van de grond namelijk niet optimaal. We moesten meer grondbewerkingen doen dan normaal om de grond mooi fijn te krijgen, zodat de suikerbieten goed kunnen kiemen. Met de extra inspanningen is dit redelijk gelukt. Een aantal percelen hebben ondanks de extra inspanning een relatief dunne stand.

Aardappelen

Onze poot- en tafelaardappelen zijn mooi optijd gepoot. De eerst gepote percelen hebben het veld al dicht. Ook hier zorgen we dat de planten gezond blijven, zodat ze ongestoord door kunnen groeien. Met name virussen en luizen in pootgoed worden preventief bestreden. Voor alle aardappelen geldt dat we veel aandacht moeten besteden aan het preventief bestrijden van de schimmelziekte phytophthora.

Uien

We telen op ons bedrijf zaaiuien en plantuien. De zaaiuien hadden geen gemakkelijke start, vanwege de droogte tijdens de opkomst. Op een perceel hebben we beregend om de uien te helpen tijdens de opkomst. De droogte is inmiddels voorbij en de uien hebben de groei goed te pakken. De onkruidbestrijding is onder controle.

Luzerne

Op ruim 200 hectare telen we luzerne. Deze vlinderbloemige meerjarige plant staat minstens twee jaar op een akker maar vaak 3 jaar. Luzerne wordt drie a vier keer per jaar gemaaid. De gemaaide luzerne gaat naar Groenvoederdrogerij Timmerman, die er eindproducten van maakt. Vanaf dit moment wordt er gestart met het maaien en binnenhalen van de luzerne.

Erwten

De eerst gezaaide percelen conservenerwten staan mooi boven en groeien goed door. We hebben veel zorg besteed aan de zaaibedbereiding, daardoor is de opkomst van de erwten erg goed. Nu en de komende tijd zaaien we nog meer percelen met erwten in, voor een gespreide oogst zoals de verwerker dit wil.