In teeltseizoen 2018 namen wij met een perceel deel aan de Britse tarweteeltwedstrijd YEN. YEN stelt zich tot doel te helpen het gat te dichten tussen de huidige graanopbrengsten in de praktijk en wat volgens groeimodellen mogelijk zou moeten zijn. Waar het gemiddelde van alle CZAV-telers dit jaar bijna 9 ton per hectare was, halen de 3 beste Nederlandse deelnemers aan de YEN-competitie 11.223 kilo per hectare (Jewan Breure in Kats), 11.445 kilo/ha (KMWP) en 11.663 kg per hectare (Jan Moggré in Schoondijke).

In YEN (Yield Enhancement Network) worden prijzen uitgereikt voor de hoogste absolute opbrengst per hectare en voor wie met zijn opbrengst het dichtst bij de potentiële tarweopbrengst zit. De potentiële opbrengst wordt voor alle 180 deelnemende percelen bepaald en is afhankelijk van zoninstraling, neerslag en groeidagen. Uit eerdere jaren blijkt dat de variatie in benutting van de potentiële opbrengst varieert van minder dan 50% tot aan 78% De hoogste opbrengst vorig jaar was 16,3 ton per hectare.

12 Nederlandse deelnemers

Onder de vlag van coöperatie CZAV in Wemeldinge zijn er dit jaar 12 Nederlandse deelnemers aan de competitie. De minimale grootte van percelen die deelnemers kunnen inbrengen ligt op 7 hectare. De opbrengst van 11.445 kilo/ha van de Wilhelminapolder geldt voor een perceel van 30 hectare. Directeur Vincent Coolbergen: “We hebben bij de oogst plaatsspecifiek de opbrengst bepaald. Op de beste plekken gaan we ruim over de 13 ton per hectare.”

Op 22 november op de jaarlijkse YEN-bijeenkomst wordt duidelijk wie de overall winnaars zijn en waar de Nederlanders staan in het internationale klassement.