Een van de hoofdteelten in de Wilhelminapolder is de aardappel. Daarom is vandaag gestart met de voorbereidingen ten behoeve van de bouw van een nieuwe aardappelbewaring op onze hoofdvestiging in Wilhelminadorp.

Deze week wordt de begroeiing op de bouwlocatie gerooid. Deze beplanting wordt elders in de Wilhelminapolder gecompenseerd, zodat geen natuur verloren gaat. De nieuwe bewaring zal plaats bieden aan 5.000 ton aardappelen, en zal dit jaar in gebruik genomen worden.