Ook in de wintermaanden is op de KMWP volop activiteit. Het werk heeft zich verplaatst van de akkers naar het erf en binnen. Naast onderhoudswerkzaamheden en gewassen uit de bewaringen afleveren, gaat het om het sorteren, verpakken en afleveren van pootaardappelen.

Na de oogst gaat het pootgoed in kisten in de koeling. In de maanden die volgen, gaan de pootaardappelen over de sorteerlijn, die ze op maat sorteert. Hierna komen de aardappelen over de leesband, waar medewerkers eventuele beschadigde aardappelen en afwijkende knollen verwijderen. Met de afvul- en opzakinrichting kunnen we de aardappelen afleveren in verschillende maten kisten en zakken.

De pootgoedverwerking is deze winter bijzonder goed verlopen en voor 90 procent afgerond. Ook over de opbrengst en kwaliteit zijn we tevreden.