Begin juni is een prachtige tijd voor een rondgang langs de gewassen. Alles is gezaaid en geplant en is volop aan de groei. Al snel zal de eerste oogst zich zelfs alweer aandienen, namelijk die van wintergerst. De andere wintergranen; wintertarwe, begint nu in bloei te komen. Hierna start de korrelvulling en zullen deze granen gaan afrijpen, waarna de grote graanoogst zal losbarsten.