Het is een rampjaar voor veel Zeeuwse akkerbouwers. Door een nat voorjaar en daarna lange periode van extreme droogte vielen oogsten veel lager uit dan vorig seizoen. De hogere prijzen voor aardappelen en uien, gewassen die op het boerenbedrijf het meeste geld in het laatje brengen, maken de magere oogsten niet goed.

De uienoogst viel gemiddeld 30 procent lager uit, maar er zijn ook akkerbouwers die driekwart of meer van hun uien verloren zagen gaan. Uien wortelen ondiep en zijn daardoor extra gevoelig voor droogte. Er kwamen ook minder aardappelen van het land. Bovendien waren de aardappelen kleiner, waardoor het volume fors lager uitviel dan in 2017.

Marktprijzen

Bestuurder Adrie Bossers van landbouworganisatie ZLTO denkt dat een groot deel van de Zeeuwse akkerbouwers financieel een slecht jaar heeft. ,,Vooral de uienteelt is dramatisch dit jaar. Ik denk dat in het zuidwesten zo’n 1300 hectare uien door de droogte is geveld, mede omdat in Zeeland de mogelijkheden om te beregenen beperkt zijn. De prijzen mogen dan goed zijn, maar als je geen of weinig uien hebt, verdien je niks.” Dat is het ook beeld van adjunct-directeur Ko Francke van landbouwcoöperatie CZAV. ,,De hogere marktprijs compenseren de verliezen in het geheel niet.”

De aardappelen, een tweede pijler onder het inkomen van een akkerbouwer, leden ook onder het extreem droge weer. Bossers spreekt van een 20 procent lagere opbrengst. ,,Het beeld is wisselend. Akkerbouwers die niet konden beregenen en dan soms ook droogtegevoelige gronden bezitten, hadden een relatief kleine oogst. Op sommige plaatsen in Zeeland speelt de zilte grond een grote rol. Ik heb vernomen dat er ook percelen zijn waar maar 25 procent van de normale productie is geoogst.”

Francke van de CZAV vult aan dat de hogere prijzen voor aardappelen de kleinere oogst deels kunnen goedmaken. Overigens is ruim 80 procent van de aardappelen contractteelt. Wie vrij vermarktbare aardappelen heeft, kan wel profiteren van de gestegen prijzen.

Wilhelminapolder

Bij De Koninklijke Maatschap De Wilhelminapolder, met 1400 hectare het grootste akkerbouwbedrijf van Nederland, hebben ze de hoop al opgegeven. Directeur Vincent Coolbergen: ,,De fysieke opbrengsten zijn door de droogte heel laag. Bij de aardappelen min 30 procent en bij de uien zelfs min 75 procent. Hogere prijzen kunnen dat onmogelijk compenseren. Het is financieel gewoon een slecht jaar. Het enige lichtpuntje is dat het droog was tijdens de oogst.” Francke stelt dat die gunstige omstandigheden wel kosten hebben bespaard.

De oogst van de minder droogtegevoelige suikerbieten viel iets lager uit. Francke zegt dat er over de gehele provincie wel forse verschillen in suikeropbrengst zijn. Door overcapaciteit op de wereldmarkt is de suikerprijs echter dramatisch laag. De minste uitval was er in de granen. Volgens Bossers betekent dat financieel weinig voor de gemiddelde teler. ,,Granen maken deel uit van het bouwplan om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Aan granen verdienen akkerbouwers niet zo veel.”

Bron: PZC; https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/rampjaar-voor-veel-zeeuwse-akkerbouwers~ab237f2b/