Duurzame teelt verlaagt de milieu-impact van de akkerbouw, maar levert ook meer op voor de teler. Aardappelverwerker Lamb Weston / Meijer neemt het voortouw in de aardappelsector en werkt samen met telers, waaronder ook de Wilhelminapolder, om het onlangs gelanceerde duurzame teeltplan van de grond te krijgen.

De wereldbevolking groeit volgens schattingen van de Verenigde Naties door tot bijna 10 miljard in 2050. Dat is ruim 2 miljard meer dan de huidige populatie. Het voeden van al deze monden is een van de grootste uitdagingen. Slechts een beperkt deel van de grond wereldwijd is namelijk geschikt voor landbouw. Dat betekent dat de opbrengst van gewassen per hectare grond omhoog moet.

Lamb Weston / Meijer ziet in het mondiale vraagstuk een grote rol voor de aardappel weggelegd. “De aardappel levert per hectare de meeste calorieën en goede voedingsstoffen op”, beargumenteert John Wiskerke, director strategic supply bij Lamb Weston / Meijer. Een bijkomstigheid is dat het gewas met relatief weinig water en bemesting kan worden geteeld.

Lees het volledige artikel op duurzaam bedrijfsleven >>