Graan

Graan beslaat als spilgewas op ons bedrijf jaarlijks ruim een derde van ons areaal. We telen graan als grondstof voor meel en veevoer, en als zaaizaaidproductie voor andere telers (vermeerdering). We telen voornamelijk wintertarwe, en daarnaast wintergerst. Graan is belangrijk als rustgewas voor de bodem. We verhakselen bij de graanoogst al het stro ten gunste van de bodemvruchtbaarheid en telen vervolgens een groenbemester voor extra bodemvoeding.

Zaaien en verzorging

Wintertarwe zaaien we in het najaar, op percelen waar aardappelen, uien en suikerbieten geoogst zijn. In de winter staat er een gewas boven de grond, dat vanaf het vroege voorjaar goed kan groeien. Na de inzaai is het van belang het graan vrij van onkruiden en ziektes, en voorzien van voldoende voedingsstoffen te houden.

Oogsten en bewaren

De graanoogst start met de oogst van wintergerst in juli. Hierna is, afhankelijk van de weersomstandigheden, eind juli of begin augustus de wintertarwe oogstrijp. Dit zorgt voor de nodige oogstspreiding. Met de combine dorsen we het graan, dat we met tractoren naar de bewaarloodsen transporteren. Het graan voor zaaizaadproductie schonen we, waarna het in oktober naar de afnemers kan. Het overige graan gaat gefaseerd de voedsel- en diervoedingsketen in gedurende het jaar.

In deze video van Tractorspotter is te zien hoe de graanoogst bij ons in zijn werk gaat:

IMG_0263

IMG_0282