Consumptieaardappelen

Deze aardappelen, bestemd voor consumptie, gaan in het voorjaar de grond in als pootaardappel. In het najaar oogsten we de aardappelen en brengen we ze met tractoren naar onze aardappelbewaringen, die we op vier locaties hebben. Hier kunnen we de aardappelen geconditioneerd bewaren, tot ze afgeroepen worden. Na sorteren en verpakken liggen de aardappelen vervolgens in de winkel of ze worden verwerkt tot bijvoorbeeld frites en wedges.

Poten en verzorging

Vanaf het vroege voorjaar, als de omstandigheden het toelaten, starten we met het poten van aardappelen. Dit gebeurt in één werkgang: grondbewerking, kunstmest en fungicide toedienen, poten en ruggen opbouwen. Hiermee besparen we arbeid en brandstof en kunnen we dus efficiënter werken.

Gedurende het groeiseizoen gaat het er vooral om het gewas gezond te houden, om een goede opbrengst en kwaliteit te realiseren.

Oogsten

In het najaar is het dan tijd voor de oogst. We oogsten (rooien) de aardappelen met onze zelfrijdende AVR Puma 4-rijer. Deze machine tilt de hele aardappelrug op, deze gaat over de zeefmat om de grond eruit te zeven en de aardappelen gaan via de opvoerband de kiepwagen die ernaast rijdt in. In de kiepwagen zitten valbrekers, zodat de aardappelen zachtjes terechtkomen.

Bewaren en verwerken

De consumptieaardappelen rijden we vanaf het land naar onze bewaarloodsen. We hebben in totaal ruimte voor 18.000 ton aardappelen. In deze speciale bewaarloodsen drogen en koelen we de aardappelen, zodat we ze tot juni kunnen bewaren.