Onze gewassen

Op ons akkerbouwareaal van ca. 1.400 hectare telen wij graan, aardappelen, uien, suikerbieten en luzerne. Deze teelten rouleren we over de percelen, zodat de grond gezond blijft en niet uitgeput raakt.

In ons bouwplan leggen we jaarlijks de basis van de bedrijfsvoering vast: een grote kaart waarin per perceel staat welk gewas hier komt. Bij de invulling van het bouwplan spelen we in op gewasrotatie, de vraag van onze afnemers, duurzaam werken, marktverwachting en trends en een efficiƫnte inzet van onze mensen, machines en opslagruimtes. De gewassen die we telen kennen verschillende perioden voor de inzaai/aanplant, oogst en verwerking. Zo hebben we een mooie spreiding van de werkzaamheden voor onze mensen en machines.

Via het menu aan de linkerkant kunt u meer lezen over de verschillende teelten in de Wilhelminapolder.

image001