We kunnen spreken van een prachtige stand van onze gewassen. Dit voorjaar hebben we het getroffen qua weer: hoge temperaturen, en steeds net op tijd genoeg neerslag. Mede hierdoor groeien de gewassen momenteel erg goed.

In het veld zijn we nu vooral bezig met gewasbescherming. We moeten de gewassen gezond houden tot aan de oogst voor een goede opbrengst en kwaliteit. Ook bemesten we de aardappelen en uien nog wat bij, zodat ze goed door kunnen groeien.

Pootgoed selecteren

We zijn begonnen met het selecteren in de pootaardappelen. Handmatig halen we zieke en afwijkende planten uit het veld. Op deze manier oogsten we straks pootaardappelen van de vereiste topkwaliteit.

Mooie tarwe

De stand van de tarwe is erg goed. Hoewel de inzaai niet overal even gemakkelijk verliep, staat er een mooi gewas met potentieel goede opbrengsten. We houden nu goed in de gaten of er ziekten in komen, zoals fusarium.

Oogst in zicht

Naast de veldwerkzaamheden zijn we ook alweer gestart met voorbereidingen voor de oogst. Waarschijnlijk eind juli kunnen we namelijk alweer graszaad gaan oogsten. We maken de benodigde machines alvast gereed, zodat we vlot van start kunnen als het zover is.