Precisielandbouw is een belangrijke ontwikkeling in de Nederlandse landbouw. Het betreft het inzetten van technologie, zoals GPS, sensoren, drones en ICT, om de nauwkeurigheid en efficiëntie verder te verhogen. Dit voorjaar starten we een pilot voor plaats-specifiek uitvoeren van de inzaai en gewasbescherming van onze suikerbieten.

Door de technologische vooruitgang van landbouwmechanisatie en technieken zoals GPS kunnen we steeds nauwkeuriger, efficiënter en dus duurzamer werken. We volgen nieuwe technologieën daarom met interesse en voeren geregeld tests en pilots uit.

In deze pilot, die we uitvoeren in samenwerking met CZAV en MDL Agro, maken we gebruik van taakkaarten, die de bodemsamenstelling van de percelen in kaart brengen. Op basis van deze data gaan we plaats-specifiek bodemherbiciden spuiten en de suikerbieten inzaaien. Het doel hiervan is de teelt nóg verder optimaliseren, door de input van gewasbeschermingsmiddelen en zaaizaad te verlagen.

Inlezen van de taakkaarten

Voorbeeld van een taakkaart