Ontstaan van de maatschap

Ons landbouwbedrijf ontstond direct na de inpoldering van ondermeer de schorren Goenje, Hongersdijk en Mosselbank, die in de zeearm de Schenge lagen Op een veiling in april 1809 kocht een groepje Rotterdamse kooplieden deze schorren. Ze dachten geld te kunnen verdienen aan de verkoop van deze nieuwe grond. De bedijking en de bouw van een sluis kostten echter meer dan verkoop zou opbrengen en er zat dus niets anders op dan zelf een agrarische onderneming te beginnen. Sindsdien wordt dit bedrijf in eigen beheer geëxploiteerd en is het aantal eigenaren (maten) uitgegroeid tot 395.

Na het besluit om zelf te gaan ‘boeren’, zijn er zes hofsteden gebouwd. Later zijn daar de meestoof Zeeland en de meestoof Holland bijgekomen, waarvan de laatste is uitgegroeid tot de hoofdvestiging van het bedrijf. De hofsteden hebben tegenwoordig allemaal verschillende functies.

Lees een uitgebreid verslag van onze historie op Zalig Zeeland >>