Eigendom en personeel

De Wilhelminapolder is het eigendom van ruim 400 maten, die in Nederland en daarbuiten wonen. De maten (aandeelhouders) benoemen een College van Gedelegeerden, dat als toezichthouder fungeert. Het bestuur is in handen van de directie.

Vlnr: de heer Bierens, de heer Van Dam, de heer Coolbergen, de heer Van Beuningen, de heer Bierman,
de heer Rueb, de heer Heijne en mevrouw Diekema.

College van Gedelegeerden en directie

De heer mr. H.A. van Beuningen,
voorzitter College van Gedelegeerden

De heer mr. drs. M.G. Bierman, lid

De heer drs. M.W.E. van Dam, lid

De heer ir. M.S.M. Heijne, lid

De heer drs. M.D. Rueb, lid

De heer drs. I.W.J. Bierens, bijzitter

Mevrouw ir. W.J. Diekema, bijzitter

De heer ing. V.M. Coolbergen, directeur KMWP