Eigendom en personeel

De Wilhelminapolder is het eigendom van ruim 400 maten, die in Nederland en daarbuiten wonen. De maten (aandeelhouders) benoemen een College van Gedelegeerden, dat als toezichthouder fungeert.

College van Gedelegeerden en directie

CvG2016
Van links naar rechts op de foto:
Van links naar rechts op de foto:
De heer mr. ir. J. Huisman, lid
De heer drs. P.I.M. Kakebeeke, bijzitter
De heer mr. P.S.A. Overwater, voorzitter College van Gedelegeerden
De heer ing. V.M. Coolbergen, directeur KMWP
Mevrouw E.W. van der Knaap-van Dissel, bijzitter
De heer drs. M.W.E. van Dam, lid
De heer drs. M.D.Rueb, lid
De heer ing. H.T. Scheele, lid