Eigendom en personeel

De Wilhelminapolder is het eigendom van ruim 400 maten, die in Nederland en daarbuiten wonen. De maten (aandeelhouders) benoemen een College van Gedelegeerden, dat als toezichthouder fungeert. Het bestuur is in handen van de directie.

Vlnr: de heer Heijne, de heer Bierman, de heer Bierens, de heer Overwater, de heer Coolbergen, de heer Rueb en de heer Van Dam.

College van Gedelegeerden en directie

De heer mr. P.S.A. Overwater, voorzitter College van Gedelegeerden

De heer mr. drs. M.G. Bierman, lid

De heer drs. M.W.E. van Dam, lid

De heer ir. M.S.M. Heijne, lid

De heer drs. M.D. Rueb, lid

De heer drs. I.W.J. Bierens, bijzitter

De heer ing. V.M. Coolbergen, directeur KMWP