Eigendom en personeel

De Wilhelminapolder is het eigendom van ruim 400 maten, die in Nederland en daarbuiten wonen. De maten (aandeelhouders) benoemen een College van Gedelegeerden, dat als toezichthouder fungeert.

College van Gedelegeerden en directie

College van Gedelegeerden en Directie (van links naar rechts):

Mw. ing. E.W. van der Knaap van Dissel, bijzitter

De heer drs. I.W.J. Bierens, bijzitter

De heer drs. M.W.E. van Dam, lid

De heer mr. drs. M.G. Bierman, lid

De heer drs. M.D. Rueb, lid

De heer mr. P.S.A. Overwater, voorzitter College van Gedelegeerden

De heer ing. V.M. Coolbergen, directeur KMWP

De heer ing. H.T. Scheele, lid