Onder prachtige weersomstandigheden verlopen de oogstwerkzaamheden dit jaar zeer vlot. We zijn hierdoor al relatief ver gevorderd met het najaarswerk. Helaas blijven de fysieke opbrengsten achter, als gevolg van de extreme droogte deze zomer.

In de eerste helft van oktober zijn we druk bezig met suikerbieten en aardappelen oogsten, ploegen en grondbewerking en tarwe zaaien. Hieronder een impressie van de werkzaamheden (klik op de foto’s voor een vergroting).