In de loop van juli is het oogstseizoen in de Wilhelminapolder weer van start gegaan. Na de eerste graanoogst, de wintergerst, zijn we inmiddels ook gestart in de oogst van wintertarwe en plantuien. Direct nadat de oogst van het land komt werken we aan grondverbetering, in de vorm van kilveren, draineren en de inzaai van groenbemesters. Zo houden we de bodem in goede conditie.