Met uitzondering van een aantal percelen suikerbieten, zijn alle gewassen van dit groeiseizoen weer geoogst. Dit betekent dat we alweer bezig zijn met de eerste werkzaamheden voor de oogst in 2017.

De aardappeloogst was er een die we niet snel zullen vergeten. Door de langdurige droogte deze nazomer, hebben we diverse percelen beregend om te kunnen rooien. Hierdoor hadden we de aardappelen allemaal op tijd van het land, en zijn we inmiddels gestart met het sorteren en verpakken van pootaardappelen.

De oogst van suikerbieten verloopt perfect. Op de vrijgekomen percelen aardappelen en bieten zaaien we volop wintertarwe, de wintergerst komt inmiddels boven. Percelen met groenbemesters ploegen we ondertussen op wintervoor.