Inmiddels is het oogstseizoen in de Wilhelminapolder weer volop aan de gang. Na maanden van zaaien, poten en gewasverzorging is nu de tijd om de gewassen van het land te halen.

Onze vroegste oogst, van wintergerst, hebben we begin juli in het mooie zomerweer vlot afgerond. Daarna volgde de oogst van wintertarwe, pootaardappelen en plantuien, die momenteel nog volop aan de gang is.

Door het wisselvallige weer benutten we de zonnige dagen maximaal voor de graanoogst. Dit graan gaat op ons bedrijf in Wilhelminadorp in opslag, zodat we het later kunnen afleveren. De vers geoogste plantuien worden direct opgehaald door de verwerker Marbo Onions. De pootaardappelen gaan ook in opslag op ons bedrijf, waar ze later worden gesorteerd en afgeleverd.

Ondertussen werken we ook al weer aan de voorbereidingen van aankomend groeiseizoen. Op geoogste percelen maken we de grond los en zaaien we veelal groenbemesters. Groenbemesters werken we in het najaar onder en dienen zo als voeding voor de teelt die erop volgt.