Na de drukke oogstmaanden keert stilaan de rust weer terug in de polder. De laatste percelen suikerbieten worden gerooid voor aflevering naar de suikerfabriek. Deze percelen worden meteen ingezaaid met wintertarwe.

De bloeiende groenbemesters werken we onder, zodat de kleigrond in de winter kan verweren. Zo kunnen we in het vroege voorjaar weer een mooi zaaibed maken voor suikerbieten en uien.

23163990_1922944121366536_3722499858259509248_n

Suikerbieten rooien, ploegen en wintertarwe zaaien