Het oogstseizoen 2016 van de Wilhelminapolder is gestart met de oogst van wintergerst. Van deze graansoort hebben we de afgelopen week ruim 100 hectare geoogst.

Het stro van de gerst was nog groen, maar de korrel was al rijp en droog dus kon de combine het land in. De gerstoogst is voorspoedig verlopen, de opbrengsten komen onder gemiddeld uit.

Met deze eerste van onze oogsten is het landwerk weer vol op gang gekomen. Direct na de graanoogst zijn we gestart met het uitrijden van mest en champost en de inzaai van groenbemesters. Deze gewassen werken we in het najaar weer in en helpen zo de bodem gezond en vruchtbaar te houden.

Over een kleine twee weken zal de eerste wintertarwe, de graansoort met het grootste aandeel in ons bouwplan, ook rijp zijn en kunnen we verder met de graanoogst.