Na een mooi gelopen graanoogst is er veel oogstwerk verzet in de uien en aardappelen. Tussen al het oogstwerk door wordt ook volop gewerkt aan de voorbereidingen voor het teeltjaar 2017.

Bij de oogst van de plantuien en vervolgens zaaiuien hebben we kunnen profiteren van het prachtige droge zomerweer. Na het rooien liggen de uien een korte tijd op het land te drogen, waarna ze mooi droog werden opgeladen. Een gedeelte van de uien ging direct met vrachtwagens naar de verwerker, de rest is ingeschuurd in onze bewaring voor latere aflevering.

Ook de oogst van pootaardappelen en de eerste consumptieaardappelen begon voorspoedig dankzij het droge weer. Voor dit gewas is het nu echter te droog geworden om te oogsten: de harde kluiten kunnen het product beschadigen. Nu de suikerfabriek weer is opgestart hebben we ook het eerste perceel suikerbieten geoogst.

Tijdens het oogstseizoen wordt ook veel werk verzet met het oog op aankomend seizoen: grond bewerken voor het volggewas, groenbemesters inzaaien en compost aanbrengen voor extra bodemvruchtbaarheid en kilveren voor een betere waterhuishouding.