Op de laatste dag van november hebben we de oogst van 2016 in de Wilhelminapolder afgerond. De laatste ronde suikerbieten ging onder mooie droge omstandigheden de grond uit.

Hiermee zijn we nagenoeg klaar met alle landwerkzaamheden van dit jaar. Ruim 600 hectare is geploegd, en alle wintergranen zijn ingezaaid. De werkzaamheden verschuiven nu naar binnen: het sorteren en afleveren van pootaardappelen, waarmee we al volop bezig waren. Ook is er in de winter tijd voor onderhoud aan de machines, en wordt gewerkt aan de plannen voor 2017.