Deze week is er gestart met het plaatsen van nieuwe bebording op de gronden van de Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder. Naast de uitgestrekte landbouwgronden omvat de Maatschap ook het eigendom, beheer en de verantwoordelijkheid van veel wandelpaden, polderwegen en overige recreatieve voorzieningen. Deze maken onder andere het recreatief medegebruik mogelijk en geven de bezoeker de mogelijkheid om van het prachtige en unieke gebied te genieten.

De Maatschap wil een goede gastheer zijn, maar in het verleden was het niet altijd even duidelijk wanneer de bezoeker te gast was op de gronden van de Maatschap. Dit kwam onder meer door het ontbreken van herkenbare eenduidige bebording of het ontbreken van deze bebording. Ook wordt de recreatieve druk groter en ervaart de Maatschap steeds meer illegale praktijken zoals wildcrossen, afvaldumpingen en veel loslopende honden.

Met het plaatsen van een speciaal voor de Wilhelminapolder ontworpen openstellings- en gesloten borden wil de Maatschap herkenning geven aan haar grondgebied en duidelijkheid over haar  toegangsregels. Ook hoopt de Maatschap dat de sociale controle groter wordt en dat het eenvoudiger wordt voor opsporingsambtenaren om op te treden bij buitensporige overtredingen.

De werkzaamheden zullen in de komende winterperiode worden uitgevoerd door eigen mensen van de Maatschap. Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden of de regels op het grondgebied neem dan contact op per mail via info@kmwp.nl.