Op ons bedrijf maken we steeds meer gebruik van akkerranden. Doel van die randen is het stimuleren van natuurlijke vijanden van plaaginsecten, zodat we met minimale inzet van gewasbeschermings-middelen kunnen telen.

Deze aanpak maakt onderdeel uit van onze langetermijnstrategie waarin duurzaamheid centraal staat. In een duurzame bedrijfsvoering is het behoud van natuur en omgeving net zo belangrijk als het rendement van onze onderneming. Nu precisielandbouw al heeft gezorgd voor een zeer efficiënte inzet van middelen gaan we met het stimuleren van natuurlijke vijanden een nieuwe fase in.

Koppert Biological Systems plantte onlangs Artemesia-planten in een net ingezaaide akkerrand. De planten zijn geïnoculeerd met luizeneitjes, luizen die als voedsel voor natuurlijk vijanden dienen. Deze natuurlijke vijanden helpen ons vervolgens de plaagdruk in onze gewassen onder controle te houden, door de werking van natuurlijk evenwicht.