Naast de landbouwgronden bestaat de Wilhelminapolder voor een aanzienlijk gedeelte uit natuur: dijken, bossen, natuurvriendelijke oevers, wandelpaden en water. Vanwege de grote waarde van deze natuur voor het karakter en de kwaliteit van de polder, houden wij deze actief in stand.

Natuur is in de ruim 200-jarige geschiedenis van de Wilhelminapolder altijd een vaste waarde geweest, die ook actief werd beheerd. Afgelopen jaar hebben we een nieuw Groenbeheerplan opgesteld, waarin de doelstellingen en een werkplan van ons landschapsbeheer zijn vastgesteld.

Lees hier alles over ons Groenbeheerplan.

Gedurende het jaar genieten vele mensen van de natuur in de Wilhelminapolder, via de vele wandelpaden, fietspaden en wegen.