Duurzaamheid

Duurzaamheid is de kern in MVO op het akkerbouwbedrijf. In de agrarische sector is duurzaamheid niet zomaar een modewoord: omdat de grond ons belangrijkste kapitaal is, is duurzaam en met een lange termijn visie werken de essentie. Op deze pagina leest u hoe dit in de Wilhelminapolder tot uiting komt.

In 2016 is onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin KMWP invulling geeft aan de verwachtingen op het gebied van duurzame voedselproductie van wereldwijde voedselbedrijven die zich hebben aangesloten bij SAI platform (Sustainable Agriculture Initiative). Uit dit onderzoek is gebleken dat KMWP zilver scoort. Lees meer over dit onderzoek >>

Transparantie

Duurzaam werken betekent ook openheid bieden aan de directe omgeving en aan de maatschappij. Zo houden we draagvlak voor onze activiteiten, nu en in de toekomst. De Wilhelminapolder werkt aan transparantie door middel van de nieuwsberichten op deze website, rondleidingen en open dagen op ons bedrijf en de wandel- en fietsroutes door onze polder.

Duurzaamheidsplan

Jaarlijks stellen we een duurzaamheidsplan op, waarin wordt vastgesteld hoe we op ons bedrijf omgaan met:

  • Productiewaarde
  • Bodemvruchtbaarheid
  • Voedingsstoffen
  • Gewasbescherming
  • Bodemverlies
  • Energie
  • Water
  • Biodiversiteit
  • Menselijk kapitaal
  • Lokale economie

PrecisielandbouwCopy of IMG_8147 (Kopie)

Precisielandbouw heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. GPS plaatsbepaling is inmiddels een vaste waarde in veel van onze veldwerkzaamheden, zoals grondbewerking, zaaien, gewasbescherming en oogst. Precisielandbouw biedt grote voordelen op het vlak van efficiency, opbrengstverhoging en het verlagen van de input van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen.

Zonne-energie

Een aanzienlijk aandeel van de energie die we op onze hoofdvestiging in Wilhelminadorp verbruiken, wordt opgewerkt door 408 zonnepanelen die op twee van onze loodsen liggen. De productie ligt gemiddeld op 95.000kWh per jaar.