MVO

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is inherent aan de Nederlandse land- en tuinbouw. Nergens ter wereld worden hoogwaardige landbouwproducten zo efficiënt geteeld als in ons land. Wij zijn ervan overtuigd dat een verantwoorde, duurzame bedrijfsvoering met aandacht voor onze omgeving ons bedrijf én onze sector bestaansrecht geven, nu en in de toekomst. Kwaliteit, voedselveiligheid en transparantie zijn meer dan ooit de kernwaarden.

Deze overtuiging komt in vele aspecten van onze bedrijfsvoering tot uiting. Zo zetten we sterk in op precisielandbouw, waarmee we de efficiency verder verhogen. We beheren meer dan 160 hectare natuur, wat de biodiversiteit in ons bedrijf waarborgt. We betrekken de lokale gemeenschap op ons bedrijf met open dagen en permanente wandelroutes.

En nog veel meer. Via het menu aan de linkerzijde kunt u meer lezen over MVO op de Wilhelminapolder.

2014-11-25 10.22.43