De afgelopen week hebben we dankbaar gebruik gemaakt van het fraaie drogende weer, en zo een mooie start gemaakt met het voorjaarswerk.

Op de in het najaar geploegde percelen maken we een fijn zaaibed, voor de inzaai van bieten en uien. De plantuien zijn half maart al geplant, en zijn nu mooi aan de groei. Het areaal suikerbieten is inmiddels voor de helft ingezaaid. De wintertarwe is voorzien van kunstmest, en onlangs gerold om de uitstoeling te bevorderen.

Ook de eerste aardappelen, van het ras Frieslander, zijn deze week weer aan de grond toevertrouwd.