Onder een mooie najaarszon zijn we deze week volop bezig met de laatste landwerkzaamheden van 2015.

De laatste oogst, die van suikerbieten, loopt door tot in december. Op afroep van de suikerfabriek in Dinteloord oogsten we steeds een gedeelte van dit gewas. Na de oogst worden deze percelen geploegd en ingezaaid met wintertarwe.

Terwijl de vroeg gezaaide percelen wintergerst en wintertarwe al mooi boven staan, zijn we met drie zaaicombinaties in touw om de laatste wintertarwe in te zaaien.

Op ons bedrijf in Wilhelminadorp zijn we deze week ook weer gestart met onze hoofdactiviteit in de winter: het sorteren, verpakken en afleveren van pootaardappelen.