KMWP heeft recent een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin zij invulling geeft aan de verwachtingen op het gebied van duurzame voedselproductie van wereldwijde voedselbedrijven die zich hebben aangesloten bij SAI platform (Sustainable Agriculture Initiative). Uit dit onderzoek is gebleken dat KMWP zilver scoort.

Vincent Coolbergen: Het startpunt van dit onderzoek was dat we onze verantwoordelijkheid willen nemen voor ons bedrijf op de lange termijn, duurzame akkerbouw zit in onze genen. Wereldwijde concerns (zoals LambWeston, Royal Cosun, Cargill, Unilever, McDonalds etc.) die zich hebben aangesloten hebben hun verwachtingen voor een duurzame voedselvoorziening specifiek voor akkerbouwers beschreven in de Farm Sustainability Assessment 2.0. Wij hebben onze bedrijfsvoering hieraan getoetst en we hebben zilver behaald.

We scoren dus goed, maar we zien ook verbeterpunten. We denken hierbij aan het beter monitoren en verbeteren van onze prestaties op het gebied van de Carbon Footprint. Daarnaast willen we ook het dialoog omtrent de biodiversiteit op- en om ons bedrijf versterken. De visie die we daarbij hebben is dat biodiversiteit op ons bedrijf ten dienste moet staan van de akkerbouw activiteiten en geen “sta in de weg”. Hoe we dit bereiken is iets wat we met de vele betrokkenen bespreekbaar maken en in de toekomst beter inpassen. Kortom er wordt hard gewerkt om de gouden status te bereiken.