De KMWP streeft naar een duurzame bedrijfsvoering waarbij omgeving en natuur naast de rol die wij hierin spelen net zo belangrijk zijn als het rendement van onze onderneming.

Tijdens de algemene vergadering van maten van de KMWP in 2017 is besloten een duurzaamheidsverslag te maken met daarin kengetallen die jaarlijks geactualiseerd worden, zodat de ontwikkeling van duurzaamheid op ons bedrijf gevolgd kan worden. Op de algemene vergadering van maten in april 2018 is het rapport gepresenteerd.

Het duurzaamheidsverslag is een nulmeting met kengetallen over 2016 en 2017. Wij onderscheiden drie segmenten: duurzame omgeving, duurzame energie en duurzame teelt.

Het volledige duurzaamheidsverslag kunt u hier lezen (pdf).

29432207_437045750080282_8390726565633196032_n