Deze week zijn we gestart met het planten van aardappelplantjes in een proefveld met hybride aardappelen. Dit innovatieve project is een samenwerking tussen Solynta en de KMWP.
De plantjes zijn in de kas gezaaid uit hybride zaaizaad en worden nu uitgeplant in de volle grond. De plantjes worden geplant met een speciaal gebouwde plantmachine, in ruggen die al enkele weken eerder voorbewerkt en gefreesd zijn. Na het planten beregenen we ‘s nachts zodat de jonge plantjes goed kunnen aanslaan. Dit seizoen doen we praktijkervaring met de verschillende rassen.

KMWP doet dit seizoen praktijkervaring met de verschillende rassen. Of we in de toekomst op grote schaal op deze manier aardappelen gaan telen, is nog afwachten. Dat is afhankelijk van praktische toepasbaarheid en de ervaringen die we dit jaar opdoen. Het is voor ons ook een leertraject.

Solynta heeft vorig jaar het eerste proef-hybride ras uitgebracht. Dit ras was vooral bedoeld om te laten zien dat het bedrijf een hybride aardappel kan maken en dat hij goed wil groeien. Vanaf 2018 hoopt het bedrijf hybride rassen te selecteren die commercieel aantrekkelijk zijn. Solynta is in 2014 uitgeroepen tot Nationaal Icoon. De jury roemde de hybridetechniek voor zijn bijdrage aan de Nederlandse exportpositie.

Snellere veredeling
Het grote voordeel van hybride-kweektechnieken is dat de veredeling veel sneller verloopt, waardoor nieuwe en betere rassen sneller op de markt komen. Een tweede voordeel is er voor de export: het is makkelijker om zaad wereldwijd te exporteren dan knollen.

Die voordelen ziet ook Vincent Coolbergen van de KMWP. ‘Je ziet het ook in de vollegrondsgroenten en bieten. De komst van de hybride heeft een evolutie ingezet in de veredeling.’ Toch verwacht hij dat met name in Noordwest-Europa de traditionele veredeling belangrijk blijft. ‘Veredeling via knollen is een beproefd concept. In deze teeltregio zijn we via deze techniek in staat een hoge productie te realiseren. Uit de hybride technieken moet wel een heel goed resultaat komen, wil het de traditionele veredeling verdringen.’

Voor meer informatie over deze ontwikkeling kunt u terecht op www.solynta.com. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen via onze website.