Aan het huidige akkerbouwbedrijf Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder gaat een indrukwekkende historie vooraf.

Na vele eeuwen van zware overstromingen, herbedijkingen en indijken kochten een aantal rijke Rotterdammers in 1809 de schorren rond Goes met een oppervlakte van ongeveer 1.400 hectare. Na een lastige start besloten zij in 1812 gewassen voor eigen rekening te gaan verbouwen en daarmee was het landbouwbedrijf geboren.

Lees de volledige historie op Zalig Zeeland >>