Vanaf 25 november vinden snoeiwerkzaamheden en groot onderhoud plaats aan de natuurvriendelijke oevers in de Wilhelminapolder. Het doel van de werkzaamheden is om de waterberging en –kwaliteit te verbeteren. Destijds zijn de natuurvriendelijke oevers hiervoor aangelegd.

Ten behoeve van de naastgelegen percelen zal tevens waar nodig de drainage worden hersteld in de natuurvriendelijke oever. Het wandelpad loopt langs en over de natuurvriendelijke oevers en vormt hiermee een wandelverbinding tussen Wilhelminadorp en Katseveer.

Tijdens de werkzaamheden kan voor wandelaars hinder ondervonden worden, deze wordt zoveel mogelijk beperkt.
Wandelaars zijn vrij om te wandelen, maar dienen rekening te houden met de werkzaamheden. Wij vragen u hier begrip voor.

2014-11-25 10.18.14 2014-11-25 10.14.06 2014-11-25 10.12.26 2014-11-25 10.22.43