In de Nederlandse land- en tuinbouw is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen enorm verminderd. Door vele innovaties proberen we de gewassen gezond te houden met minimale input van chemische middelen. Groene gewasbescherming is er een van.

Dit jaar maken wij hier gebruik van in onder meer de uien. De uienvlieg is het belangrijkste schadelijke insect in uien. In het voorjaar komen de vliegen uit de grond in velden waar het vorige jaar uien stonden. Ze zoeken dan de uienvelden in de buurt op en leggen hun eitjes bij de jonge plantjes. De maden eten de ondergrondse delen van het uienplantje op; in de zomer eten ze aan de bol. Wordt geen bestrijding toegepast dan kan de schade groot zijn. We zetten daarom nu steriele insecten in.

Steriele insecten techniek

Bij deze biologische bestrijding wordt de uienvlieg bestreden met gekweekte soortgenoten. Er wordt een overmaat aan gesteriliseerde uienvliegen in het veld losgelaten. Deze vliegen zijn geheel ongevaarlijk. Ze blijven vrijwel allen op het veld waar ze zijn losgelaten. De meeste wilde uienvliegwijfjes paren dan met een steriel mannetje en hun eieren komen niet uit. Zo wordt schade voorkómen en wordt het aantal uienvliegen tot een laag niveau teruggebracht.