Een rondgang langs de gewassen in de Wilhelminapolder laat dit voorjaar een wisselend beeld zien. Sommige percelen staan er redelijk naar tevredenheid bij, maar op veel plaatsen hebben de gewassen het erg moeilijk.

De oorzaak daarvan is tweeledig: na een winter zonder vorst en met enorm veel neerslag was de bodemstructuur op veel percelen erg slecht. Hierdoor bleef het zaaibed te grof, waardoor plantjes meer risico lopen op uitdroging of zelfs niet kiemen. De aanhoudende droogte doet hierdoor veel schade in de suikerbieten, ingezaaide luzerne en in de uien. Ook in de granen en aardappelen zorgt de droogte voor opbrengstderving.

Beregenen op een perceel pootgoed voor eigen gebruik om de groei erin te houden

Zeer slechte opkomst van de suikerbieten op dit perceel

Er zijn gelukkig ook percelen bij die wel goed staan

De plantuien hebben water nodig om in leven te blijven en worden beregend

De vroege aardappelen komen in bloei en hebben ook dringend vocht nodig

Andere percelen zijn nog lang niet zover

Bij de wintertarwe zien we een gezond gewas, maar de droogte zorgt voor kort stro en opbrengstderving

Grote droogtescheuren in de wintertarwe

de eerste percelen komen al in bloei

dit jaar telen we bruine bonen. De droogte zorgt er ook hier voor dat de plantjes ongelijk opkomen, zoals hier heel duidelijk te zien is

Onze bloemrijke akkerranden fleuren de omgeving op