Een rondgang langs de gewassen in de Wilhelminapolder leert dat het zeer warme, droge weer logischerwijs zijn sporen nalaat. De gewassen zijn hard gegroeid, mooi gezond maar snakken inmiddels wel naar water.

Suikerbieten wortelen erg diep en hebben op onze kleigrond weinig te lijden van de droogte. Door de hoge temperaturen zijn de bieten erg hard gegroeid. Ook de luzerne heeft een imposant wortelstelsel, waardoor we onlangs een forse eerste oogst konden winnen.

De aardappelen en uien hebben wel te lijden van de droogte. Diverse percelen zijn inmiddels beregend. In het graan (wintertarwe en wintergerst) laten de hitte en droogte zich ook gelden; dit zal voor een bijzonder vroege graanoogst zorgen.

IMG_7851 (Kopie) IMG_7852 (Kopie) IMG_7854 (Kopie) IMG_7855 (Kopie) IMG_7922 (Kopie) IMG_7924 (Kopie)