Donderdag 7 december is met het allerlaatste perceel suikerbieten oogst 2017 in de Wilhelminapolder afgerond. We kijken terug op een oogst met de nodige uitdagingen maar mooie gewasopbrengsten.

Eind juni ging het oogstseizoen van start met de eerste percelen wintergerst. Met het prachtige zomerweer liep deze eerste graanoogst perfect. Na het ‘warmdraaien’ in de gerst kwam eind juli de drukke oogstperiode op gang met de wintertarwe, het hoofd-graangewas op ons bedrijf.

Volop oogsten
Het stabiele zomerweer lag toen helaas achter ons, dus werd het een graanoogst tussen de bewolkte dagen door. Toen op 7 augustus het laatste perceel werd geoogst, konden we direct verder in de oogst van plantuien, de eerste aardappelen en sjalotten, een nieuwe teelt op ons bedrijf.

sjalotten

Wateroverlast
Aan de voorspoedige oogstwerkzaamheden kwam half september een abrupt einde door extreme neerslag. Percelen aardappelen kwamen onder water en een deel van deze oogst ging verloren. In de verzadigde grond bleef de aardappeloogst moeizaam, maar met twee rooiers en lange oogstdagen kregen we medio oktober de laatste aardappelen binnen.

DJwNhHbXcAAkPIE

Suikerbieten afsluiting
De suikerbieten gaan in meerdere leveringen naar de suikerfabriek in Dinteloord. Gestart op 20 september, gingen op 7 december de laatste bieten de grond uit. Op het land keert de rust de komende maanden terug, terwijl het machine onderhoud, sorteren van pootaardappelen en afleveren van onze oogst uit de bewaringen ons bezig houdt.

IMG_9008